De veilige ruimte

In zijn boek Soumission beschrijft Michel Houellebecq de vlucht door lege straten van enkele gasten die een chic literair feestje bezochten in het hartje van Parijs. Zijn fictie wordt inmiddels onuitwisbaar ingekleurd door de nieuwsbeelden uit Parijs en Brussel.

Al eerder wees een roman van Houellebecq vooruit naar extreem Islamitisch geweld. In zijn boek Platform is sprake van een aanslag op een Aziatische toeristenoord. Niet lang na verschijning van de roman blies een zelfmoordenaar zich op in een nachtclub op Bali en kwam voor de deur een bomauto tot ontploffing.

Om het dicht bij huis te houden, heb ik het hier verder niet over de vele Islamitische aanslagen in de Arabische en Afrikaanse wereld en ook niet over de Russen die inmiddels kampioen ‘slachtoffer van extremistisch geweld’ schijnen te zijn. Charly Hebdo, de Bataclan, Stade de France en de beklemming in Brussel zijn hier even genoeg.

Bij ons nog geen code rood, maar wijzelf zijn ook al sinds eind september vorig jaar alert. Nadat het kabinet besloot mee te gaan bombarderen tegen IS, worden we geacht niet bang maar wel oplettend te zijn. Veel concreter dan ‘verdachte pakketjes’ melden en drukke plekken in de stad mijden wordt het meestal niet.

Op de een of ander manier hebben we besloten ons voor te bereiden op aanslagen in de stedelijke openbare ruimte. En dat is ook niet zo gek na de meest recente ervaringen. Toch moet het misschien een beetje meer gaan over die andere potentiële doelwitten: fabrieksinstallaties, havens, centrales, opslagterreinen voor olie en chemie.

Toevallig houdt de VVM, beroepsvereniging van milieuprofessionals, op 1 december aanstaande het symposium ‘Jaar van de veilige Ruimte’. Een knipoog naar het bijna afgesloten ‘Jaar van de Ruimte’ en een oproep voor meer aandacht voor deze thematiek. Het gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dus niet over moedwillig misbruik van die opslag en dat vervoer. Lijkt me toch heel raar als ze daar nu op 1 december niet óók met elkaar over spreken.

 

Deze blog werd op 25 november 2015 gepubliceerd op de site van ROMagazine