Duurzaam of democratisch?

Wachten op de uitkomst van de provinciale coalitieonderhandelingen met een antwoord op de grote verkiezingsoverwinning van de BoerBurgerBeweging hoort voor velen in het beeld van uitstellen en vooruitschuiven. Maar is dat terecht?

Alle grote kwesties van dit moment worden door het kabinet beroerd opgepakt of vooruitgeschoven. Jaren eerder aangekondigde tekorten in huisvesting, zorg en onderwijs doen zich daadwerkelijk voor. De toeslagenaffaire en de Groninger gascrisis zijn nog altijd niet bezworen. Het stikstofdrama houdt het land op slot en de klimaatdoelen schuiven over de kim.

Wachten op de uitkomst van de provinciale coalitieonderhandelingen met een antwoord op de grote verkiezingsoverwinning van de BoerBurgerBeweging hoort voor velen in het beeld van uitstellen en vooruitschuiven. Maar is dat terecht?

Wel voor wie meent dat de Hollandse uitleg van de stikstofregels in beton is gegoten. Niet voor wie vindt dat de Europees afgesproken klimaatdoelen geen andere weg openlaten dan halvering van de veestapel, wind en zon op zee en op land en een versnelde uitfasering van fossiele energie.

Afwachten wat het democratisch proces op decentraal niveau mogelijk te bieden heeft

De doelstelling van maximaal 1.5 graad opwarming liet al geen ruimte voor iets anders en nu dat doel onhaalbaar is geworden, kan er al helemaal geen twijfel meer zijn. ‘En nu vooruit!’ om met een van de meest gepassioneerde partijen voor het doorzetten van de duurzame transities te spreken.

Wie beseft dat een wetenschappelijk vastgesteld einddoel en een mathematische backcasting niet voldoende zijn om de werkelijkheid te laten gehoorzamen, gaat toch op zoek naar mogelijkheden die beter passen bij de maatschappelijke realiteit van grote politieke en culturele verdeeldheid. Die wacht af wat het democratisch proces op decentraal niveau mogelijk te bieden heeft.

Die insteek heeft eerder gewerkt. Bijvoorbeeld toen de gevestigde partijen het bestel zagen wankelen door de opkomst van lokale politieke groeperingen. Partijen die op verschillende plaatsen inmiddels een vaste waarde zijn geworden en prima bestuurders leveren.

Dat kan met de BBB misschien ook wel. In Utrecht zijn de onderhandelingen geklapt, maar in Noord-Holland wordt nog steeds gepraat met GroenLinks en BBB aan tafel. Zelfs nu die laatste partij niet alleen op stikstof, maar ook op grondgebonden wind en zon dwarsligt. Wie meent dat milieu en klimaat daar niet op kunnen wachten, moet zich realiseren dat dan een belangrijke afslag genomen is.

Deze column werd eerder geplaatst op Romagazine.nl