Aanbevelingen

cropped-Napels.jpg

“Bas is een uitstekende interviewer en tekstschrijver met een groot netwerk en evenzo grote kennis van ons vakgebied: vastgoedbeheer en de (maatschappelijke) doelstellingen die we daarmee willen bereiken. Hij is in staat gebleken om grote, beleidsmatige onderwerpen toegankelijk te maken voor een groot publiek in het externe magazine Kei van het Rijksvastgoedbedrijf. Niet te beroerd om ook kleinere opdrachten op zich te nemen. https://magazines.rijksvastgoedbedrijf.nl/kei” 

Marianne Schijf, Hoofdredacteur ministerie van BZK/Rijksvastgoedbedrijf

“Bas heeft een zeer vlotte pen en frisse geest. Hij heeft daarbij de handige eigenschap zichzelf niet belangrijker te vinden dan zijn opdrachtgever. Tegelijkertijd staat hij voor zijn mening. Kritisch meedenken is zijn kracht.”

Lennert Goemans, Sr. Projectmanager vereenvoudiging omgevingsrecht, programmadirectie Ministerie Infrastructuur en Milieu.

“Het schrijven van heldere artikelen en het waar nodig poneren van prikkelende stellingen is Bas zeer toevertrouwd. Bas is een prettige collega, die goed samenwerkt en op verzoek ook prima de rol van dwarsdenker kan vervullen.”

Arjan Nijenhuis, plaatsvervangend directeur programmadirectie vereenvoudiging omgevingsrecht, Ministerie Infrastructuur en Milieu.

“Bas kruiste mijn pad tijdens een project dat ik uitvoerde over het versnellen van ruimtelijke procedures in een gemeente. Hij heeft mij toen in een paar contacten anders naar de materie laten kijken, wat erg nuttig was voor het succesvol afronden van dat project. Het biedt mij bovendien handvatten voor nieuwe projecten.”

Piet Renooy, manager onderzoek en advies Regioplan

“Bas van Horn weet complexe materie op het gebied van de leefomgeving helder en wervend in speeches te verwoorden.”

Sybilla M. Dekker, oud-minister VROM

“Hierbij het casusboek met daarin de door jou geschreven voorbeelden. Nog dank voor je bijdragen. Ik krijg positieve reacties op dit casusboek. Zelfs Binnenlands Bestuur heeft het via hun website ontsloten!”

Wouter van der Gaag, beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bas van Horn heeft gedurende ruim een jaar gewerkt als mijn tekstschrijver. In samenspraak en overleg met mij schreef hij toespraken, voorwoorden en overige, veelal representatieve teksten. Deze werkzaamheden heeft hij tot tevredenheid uitgevoerd. Mede dankzij zijn communicatieve en open houding was er steeds sprake van heldere afstemming tussen ons beiden. Dit heeft geresulteerd in teksten van goede kwaliteit, waarmee ik mij kon identificeren en waarin de gewenste boodschap kernachtig tot uitdrukking kwam. Bas bereidt de teksten zorgvuldig voor en heeft een vlotte pen.

 De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht

W.I.I. van Beek