Tekstschrijver & Redacteur

cropped-ipad-bij-plas_1_960.jpg
Ruime ervaring in verschillende journalistieke genres, snel en trefzeker in (eind) redactie.

Ik schreef het missiestatement van de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een essay over de hindernissen die zij ervaren bij participatie. Voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schreef ik de visie op versterking van de civil society en was betrokken bij het formuleren van een jongerenstrategie.

Op de vastgoedbeurs PROVADA 2018 haalde staatssecretaris Raymond Knops uitgebreid de brochure maatschappelijke waarde van rijksvastgoed aan. Voor deze publicatie schreef ik vier stukken. In 2017 was ik penvoerder van het manifest aan de kabinetsformatiepartners voor meerdere koepel- en brancheorganisaties. Ik schreef en redigeerde voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het beleidsprogramma Circulaire Economie en schreef/redigeerde de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp.

Voor het ministerie van Economische Zaken maakte ik interviews en leverde redactionele bijdragen aan de Projectenboeken Nationale Energieprojecten en Omgevingsmanagement edities 2016, 2017 en 2018. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken schreef ik geruime tijd mee aan de content van de site ‘Gemeenten van de Toekomst‘ , de site van het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de site van het programma Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

In de aanloop naar de klimaattop van Parijs, schreef ik eind 2015 – samen met ambtenaren van het ministerie – de teksten voor een E-zine over duurzaam transport.  In het najaar van 2014 werd de nieuwe Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland ter inspraak gebracht. Voor de begeleiding van de inspraak schreef ik een aantal communicatieproducten: een casusboek, de kennisgeving, de FAQ en brieven voor medeoverheden, bedrijven en burgers.

Als speechschrijver en coördinator speechschrijven werkte ik eerder niet alleen aan mijn eigen speeches, artikelen, voorwoorden en columns, maar ook aan die van anderen. Het heeft mijn ervaring in verschillende journalistieke genres en onderwerpen verbreed en mij geleerd snel en trefzeker te (eind) redigeren.

In december 2013 presenteerde minister Schultz van Haegen mijn interviewbundel ’15 X Nu al Eenvoudig Beter , vernieuwers in de leefomgeving’. Vijftien portretten van wethouders, projectleiders en betrokken buitenstaanders die op een inspirerende manier omgaan met vernieuwing in (de regels voor) de leefomgeving. De bundel is journalistiek van aanpak en een voorbeeld van Storytelling als inspiratie voor vernieuwing van omgevingsregels.

omslag de maatschappelijke waarde van rijksvastgoed

brochure maatschappelijke waarde van rijksvastgoed

Casusboek_150
Casusboek conceptkeur 2015

15x_omslag

Interviewbundel“Hierbij het casusboek met daarin de door jou geschreven voorbeelden. Nog dank voor je bijdragen. Ik krijg positieve reacties op dit casusboek. Zelfs Binnenlands Bestuur heeft het via hun website ontsloten!”

Wouter van der Gaag, beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Rijnland.