Adviseur leefomgeving

cropped-IMG_0010_2_960.jpg

Een frisse blik van buiten, maar altijd loyaal en met gevoel voor verhoudingen.

‘Het adviseurschap is een rol, een positie. De adviseur of strateeg is in positie gebracht om te reflecteren op beleid en strategie.’ Die bescheiden rolopvatting kreeg ik mee van mijn mentor en leidinggevende bij de Centrale Strategie en Kenniseenheid van VROM. Het is voor mij nog altijd een belangrijke notie.

Tot april 2014 was ik werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De laatste drie jaar voor de programmadirectie ‘Eenvoudig Beter’. Dit programma is gericht op vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Ik hield mij vanuit het cluster omgevingsmanagement en communicatie vooral bezig met het verzamelen, delen en uitdragen van best practices voor de uitvoeringspraktijk van decentrale overheden (www.rijksoverheid.nl/nualeenvoudigbeter ).

 


“Het schrijven van heldere artikelen en het waar nodig poneren van prikkelende stellingen is Bas zeer toevertrouwd. Bas is een prettige collega, die goed samenwerkt en op verzoek ook prima de rol van dwarsdenker kan vervullen.”

Arjan Nijenhuis, plaatsvervangend directeur programmadirectie vereenvoudiging omgevingsrecht, Ministerie Infrastructuur en Milieu.


 

Tegelijkertijd vertegenwoordigde ik mijn directie in het strategennetwerk dat de Directeur-generaal Milieu en zijn directieteam adviseert. Eerder was ik beleidsadviseur strategie in de centrale strategie-units van VROM en IenM. Als coördinator speechschrijven bij VROM adviseerde ik de directeur communicatie en de bewindslieden over speeches en publieke optredens. Mijn beleid- en (communicatie) advieservaring zet ik nu in voor opdrachtgevers bij overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

 


“Bas kruiste mijn pad tijdens een project dat ik uitvoerde over het versnellen van ruimtelijke procedures in een gemeente. Hij heeft mij toen in een paar contacten anders naar de materie laten kijken, wat erg nuttig was voor het succesvol afronden van dat project. Het biedt mij bovendien handvatten voor nieuwe projecten.”

Piet Renooy, manager onderzoek en advies Regioplan