Speechschrijver, tekstschrijver en adviseur in beleid en communicatie.

foto Bas home

Speechschrijver. Ik werk in opdracht van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Met inzet van mijn ervaring en netwerk opgebouwd als speechschrijver en ghostwriter voor ministers, staatssecretarissen en ambtelijke top van het ministerie van VROM (2001-2008).

Tekstschrijver. Ik schrijf artikelen en columns voor regionale en lokale bestuurders, beleids- en communicatieteksten voor overheidsorganen en teksten voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Rode draad is het vertalen van complexe materie naar toegankelijke en wervende tekst. Storytelling hoort tot het repertoire. Het resultaat: concrete tekstproducten, stevig geworteld in (beleids) inhoud.

Adviseur. Ik draag op verzoek van opdrachtgevers actief bij aan visievorming en strategie. Mijn ruime ervaring in beleid en communicatie binnen de Rijksoverheid vormt de basis. In deze processen formuleer ik de teksten die tonen waar de opdrachtgever voor staat en wat zijn ambities zijn.

Mijn opdrachtgevers
opdrachtgevers_

Opdrachten

Tekst en advies:

 • Essay ‘Participatie met hindernissen’ Min. IenW Directie Participatie (2019)
 • Artikel participatie herindeling luchtruim Min. IenW Directie Luchtvaart (2019)
 • Missiestatement programma Samenspraak en Tegenspraak ministerie BuZa DSO (2018)
 • Missiestatement Directie Participatie ministerie IenW (2018)
 • Redactie Plan van Aanpak verkoop Marinierskazerne Doorn Rijksvastgoedbedrijf (2018)
 • Onderzoekrapportage Zonneveld Almere Rijksvastgoedbedrijf (2018)
 • Artikelen eigen media Rijksvastgoedbedrijf (2018-heden)
 • Artikelen websites Gemeenten van de Toekomst en Interbestuurlijk programma min. BZK (2017-2018)
 • Proces- en tekstbijdragen publiekscampagne Klimaat en Energie Min. IW/EZK (2017)
 • Interviews projectenboek Energie en Omgeving min EZK E&O (edities 2017, 2018, 2019)
 • Tekstuele ondersteuning subsidieverzoek Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
 • Maandelijkse column RO Magazine digitaal (2014-heden)
 • Schrijven/redigeren Manifest (aanbevelingen aan formateur Schippers) vanuit Creatieve Industrie i.o.v. Rijksbouwmeester en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
 • Schrijven/redigeren Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (min IenM RO)
 • Schrijven/redigeren interdepartementaal beleidsprogramma Circulaire economie (min IenM CE)
 • Teksten E-zine klimaattop Parijs duurzaam transport Min IenM DGLK
 • Teksten en procesbegeleiding jaarverslag CvdK Utrecht 2015
 • Redactie Jaarverslag Bedrijfsvoering Rijk 2015 Min BZK.
 • Schrijven van interviews en artikelen voor Jaar van de Ruimte 2015 i.o.v. Platform 31.
 • Schrijven van diverse communicatieproducten t.b.v. introductie en inspraak nieuwe Keur en uitvoeringsregels Hoogheemraadschap Rijnland.
 • Schrijven van opleidingsimpressies voor Rijksacademie Economie, Financiën en Bedrijfsvoering.
 • Inhoudelijke verkenning veldexcursies, organisatie en dagvoorzitterschap bijeenkomst ruimtelijke ontwikkeling en cultureel erfgoed voor De Lynx/Landwerk (i.o.v. Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

 

Lezingen/speeches:

 • Speech opening Depot Nat. Archief Emmen RVB Aart van den Assem (20-6-2019)
 • Lezing ‘De politieke speech als feitenvrije discipline’ voor Studentenvereniging Internationale Betrekkingen Rijksuniversiteit Groningen (3-4-2017).
 • Speeches topmanagement ABN-AMRO (2017-2018)
 • Speeches en artikelen bestuur, directie en organisatie Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG 2017-2018)
 • Speeches en artikelen Deltacommissaris Wim Kuijken (2015)
 • Speeches en andere teksten voor CvdK prov. Utrecht Van Beek. (2016)
 • Speeches en teksten voor gedeputeerden Pennarts en Krul prov. Utrecht. (2016)
 • Speeches voor wethouder Economische Zaken Amsterdam Kajsa Ollongren (2015)
 • Speeches en teksten voor Economische Zaken en Bureau Expats Amsterdam.(2015)
 • Testspeeches t.b.v. onderzoek effectiviteit speeches i.o.v. Academie voor Overheidscommunicatie.(2014)
 • Keynote speech in visietraject Energie- en Grondstoffenfabriek (initiatief vanuit samenwerkende waterschappen 2014)

“Bas heeft een zeer vlotte pen en frisse geest. Hij heeft daarbij de handige eigenschap zichzelf niet belangrijker te vinden dan zijn opdrachtgever. Tegelijkertijd staat hij voor zijn mening. Kritisch meedenken is zijn kracht.”

Lennert Goemans, Sr. Projectmanager vereenvoudiging omgevingsrecht, programmadirectie Ministerie Infrastructuur en Milieu