Speechschrijver, tekstschrijver en adviseur in beleid en communicatie.

foto Bas home

Speechschrijver. Ik werk in opdracht van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Met inzet van mijn ervaring en netwerk opgebouwd als speechschrijver en ghostwriter voor ministers, staatssecretarissen en ambtelijke top van het ministerie van VROM (2001-2008).

Tekstschrijver. Ik schrijf artikelen en columns voor regionale en lokale bestuurders, beleids- en communicatieteksten voor overheidsorganen en teksten voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Rode draad is het vertalen van complexe materie naar toegankelijke en wervende tekst. Storytelling hoort tot het repertoire. Het resultaat: concrete tekstproducten, stevig geworteld in (beleids) inhoud.

Adviseur. Ik draag op verzoek van opdrachtgevers actief bij aan visievorming en strategie. Mijn ruime ervaring in beleid en communicatie binnen de Rijksoverheid vormt de basis. In deze processen formuleer ik de teksten die tonen waar de opdrachtgever voor staat en wat zijn ambities zijn.

Mijn opdrachtgevers
opdrachtgevers_

Opdrachten
– Speech en visietraject lancering Energie en Grondstoffenfabriek samenwerkende waterschappen.
– Research, voorbereiding, uitvoering en moderatie bijeenkomst (en) Platform Landwerk.
– Ontwikkeling testspeeches afstudeerproject i.o.v. Academie voor Overheidscommunicatie
– Advies en communicatieproducten presentatie en inspraak Keur en uitvoeringsregels Hoogheemraadschap van Rijnland.
– Schrijven van opleidingsimpressies voor studiegids Rijksacademie Economie, Financiën en Bedrijfsvoering.
– Speeches wethouder Economische Zaken Amsterdam Kajsa Ollongren
– Speeches en teksten i.o.v. Dienst Economische Zaken/Expat Center Amsterdam
– Artikelen, interviews nieuwsbrieven t.b.v. Jaar van de Ruimte 2015
– Maandelijkse blog ROMagazine digitaal
– Speeches en teksten Commissaris van de Koning provincie Utrecht
– Speeches en teksten gedeputeerden Pennarts en Krol provincie Utrecht
– Teksten E-zine klimaattop Parijs duurzaam transport Min. I en M DGLK
– Interviews projectenboek energie en omgevingsmanagement Min. EZ E&O
– Schrijven/redigeren interdepartementaal beleidsprogramma Circulaire Economie
(Min IenM CE)
– Schrijven/redigeren Actieagenda Ruimtelijke Ontwerp (Min. IenM RO)
– Redactie Jaarverslag Bedrijfsvoering Rijk 2015 min BZK
– Teksten en redactie min BZK website Gemeenten van de Toekomst
– Teksten en procesbegeleiding digitaal jaarverslag cvdK Utrecht
– Speeches en artikelen Deltacommissaris Wim Kuijken
– Speeches en teksten directie, bestuur en media Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
– Inspirational Talks Bang! Mediagroup
– Speeches topmanagement ABN AMRO
– Schrijven/redigeren Manifest Creatieve Industrie i.s.m. Rijksbouwmeester en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

“Bas heeft een zeer vlotte pen en frisse geest. Hij heeft daarbij de handige eigenschap zichzelf niet belangrijker te vinden dan zijn opdrachtgever. Tegelijkertijd staat hij voor zijn mening. Kritisch meedenken is zijn kracht.”

Lennert Goemans, Sr. Projectmanager vereenvoudiging omgevingsrecht, programmadirectie Ministerie Infrastructuur en Milieu